Vještine – Web Developer

Web developer je osoba koja radi na razvoju web aplikacija.

Web developer može raditi samostalno kao frilenser ili u različitim tipovima organizacija, počevši od malih i srednjih preduzeća, pa sve do velikih korporacija i državnih institucija. Može biti stalno zaposlen u jednoj kompaniji, ili istovremeno sarađivati kao konsultanti ili spoljni saradnik sa različitim kompanijama.

Ne postoje formalni kriterijumi po pitanju obrazovanja ili licenci koji bi definisali ko može da se bavi poslom web-developera. Međutim, mnogi fakulteti i više škole nude studijske programe i kurseve na polju web-razvoja. Takođe, na internetu su dostupni mnogobrojni članci i tjutorijali, besplatni i komercijalni, koji se bave ovom tematikom.

Međutim, za nekoga ko želi da bude web-developer i da radi na web-projektima, podrazumeva se da poseduje napredno znanje i veštine iz sledećih oblasti:

HTML/XHTML, CSS

Programiranje na strani servera. PHP, Perl, Python, CGI, Ruby…

Programiranje na strani klijenta. Javaskript, Ajaks, Flash…

Razvoj strukture baze podataka. MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, SQLite…