Vještine – Virtualni Asistant

Biti virtualni asistent je jedno od najtraženijih područja danas i može obuhvatati spektar različitih oblasti i podrazumijevati potrebu za širokim dijapazonom vještina. Jedan obični virtualni asistent tako može raditi isključivo u segmentu obrade podataka. Tu najviše dolazi do izražaja osnovno kompjutersko znanje, koje smo danas manje-više svi stekli od spostvenog istraživanja preko obuke u školi, ali šta kada treba proširiti vidike? Virtualni asistenti danas pomažu i sa korisničkom podrškom, znaju biti uključeni u projektni menedžment i mogu raditi na IT projektima gdje se zahtjeva poznavanje marketinga.

Kako mogu razviti potrebne vještine?

Obzirom na širinu polja, teško mi možemo reći šta je najbolje za svakoga, ali to čini ovo područje još uzbudljivijim. Mi ćemo predložiti par vještina, koje se mogu izućiti, a na svakome je da sebi individualno razgrana svoje stablo vještina.