Vještine – Prevodilac

Prevodioc je uvijek bila osoba koja je više od nekoga ko prenosi riječi. Postoji veoma jasna granica između bukvalno prevedong sadržaja i stilski prilagođenog sadržaja. Dobar prevodioc je svjestan zahtjevnosti ovog poduhvata gdje ne želi samo sačuvati esenciju sadržaja koju je autor htio iskazati, već i prilagoditi duhu ciljnog jezika jednog prevoda. Tako jedan prevodioc mora poznavati izrazito dobro materiju koju prevodi.

Iz tog razloga prevođenje najčešće dijelimo u 4 kategorije:

  • Generalno prevođenje
  • Medicinsko prevođenje
  • Tehničko prevođenje
  • Ekonomsko prevođenje

Kako mogu razviti potrebne vještine?

Vještine potrebne prevodiocu se razvijaju kroz kontinuiranu vježbu, feedback sastanke sa klijentima i kroz edukaciju u poljima u kojima se najviše vrši djelatnost prevođenja. Svakako prevod mogu samo raditi osobe koje ciljnim jezikom vladaju na nivou poznavanja C2 u sklopu Zajedničkog europsko referentnog okvira za jezike. Mi ćemo međutim predložiti tri kursa kako bi započeli karijeru freelance prevodioca.