Vještine – Pisac

Sastaviti kreativan, unikatan i dobar tekst u današnje doba osobi sa strane se može činiti kao relativno lagano umijeće. Sve informacije su dostupne preko jednog dodira i kada god fali inspiracije, možemo pogledati nešto što će podstaći istu kako bi nastavili dalje. Međutim to ne bi moglo biti dalje od istine. Piscima se najviše iziskuje radna etika i disciplina da rade onda kada nemaju niti snage niti inspiracije više. Također, pisci moraju imati širok spektar znanja o onome o čemu pišu. Najveći izazov upravo predstavlja razabrati najbitnije informacije kako bi se izvukli najbitniji tekstovi.

Kako mogu razviti potrebne vještine?

Vještine potrebne prevodiocu se razvijaju kroz kontinuiranu vježbu, feedback sastanke sa klijentima i kroz edukaciju u poljima u kojima se najviše vrši djelatnost pisanja. Također, samoevaluacija je jako bitna, pa tako neki pisci vole da bace pogled natrag, na to kako su zadnjih 6 mjeseci pisali i uporediti kako danas pišu. Međutim, ovdje imamo preporučeno sadržaje, koji bi nam mogli pomoći napraviti krupan korak ka uspješnom pisanju.