Vještine – Fotograf

otograf je osoba koja se bavi stvaranjem fotografija pomoću određene fotografske alatke (fotoaparat, kamera opskura,…), odnosno osoba koja obavlja fotografsku delatnost.

Sve jednostavnija fotografska tehnika omogućuje i laicima da naprave fotografiju, ali se stručnost fotografa prevashodno ogleda u njegovim kvalifikacijama, te poznavanju fotografskih veština – manipulisanje svetlošću i vizuelnim formama, razumevanje prizora (sadržaja fotografije) itd. Primarno fotografsko obrazovanje podrazumeva poznavanje upotrebe foto-aparata i geometrijske optike kao dela fizike koji izučava svetlost. Osnovni proizvod fotografa je fotografija u materijalnoj ili digitalnoj formi.

Upravo zbog tog, konkurecija može biti velika. Da li fotograf posjeduje vještine u ovom poslu procjeni se veoma brzo. Vaše fotografije su u ovom slučaju vaša najbolja preporuka te je potrebno istaći se odmah.

Sama činjenica da bilo ko sa kamerom može da snima slike znači da ćete morati da budete izuzetni na ovaj ili onaj način da budete primjećeni.

Postoji nekoliko vrsta fotografa u zavisnosti od toga kakvu vrstu fotografije rade a to su:

 • Umjetnički fotograf
 • Novinski fotograf
 • Studijski fotograf
 • Fotograf u naučnim oblastima
 • Komercijalni fotograf
 • Reprofotograf
 • Fotoamater

Neke od vještina koje je potrebno razviti da biste se istakli u ovom poslu jesu:

Digital Imaging

 • Editing Software
 • DSLR Cameras
 • Electronic Image Handling
 • Film Development
 • High-resolution imaging
 • Image manipulation
 • ISO Speeds
 • Lenses
 • Printing
 • Resizing
 • Shooting Film
 • Artistic Ability
 • Balance
 • Color
 • Creativity
 • Design
 • Form
 • Formatting
 • Good Eyesight
 • Lighting
 • Patterns
 • Shape
 • Accounting
 • Communication
 • Flexibility
 • Media
 • Networking
 • Able to Read and Understand Contracts
 • Freelancing