Prevodilac – Platforme

Izgraditi portfolio – Prevodioc mora nužno posjedovati portfolio prethodnih radova kako bi klijenti mogli ocijeniti stil prevoda i odlučiti se da li to odgovara objema partijama. Ukoliko portfolio nije moguće prikazati u početku jer su tek početni koraci uslijedili, onda treba početi sa malim projektima kako bi uspjeli izgraditi dobru reputaciju.

Imati konkretan cijenovnik – Malo koji prevodioc može tačno odrediti koliko dnevno može da prevede. Obzirom da se brojke razilaze je najsigurnije reći da svako treba da je najbolje postaviti cijenu na osnovu obima posla. Najčešće se to ogleda u cijeni koja se računa po izvornoj riječi, dok postoji varijacija gdje se računa po 100 ili 1000 izvornih riječi. Na taj način se može odrediti fiksna cijena projekta bez straha da će klijentu smetati ukoliko nam jedan dan treba duže jer smo došli do zahtjevnijeg pasusa. Također, potrebno je prilagoditi cijenu na osnovu sadržaju i obimu istog. Cijena prevoda medicinskih instrukcija za korištenje određene aparature ne može isto koštati kao tekst generalnog sadržaja koji će biti objavljen na blogu.

Pridržavanje rokova je esencijalno – Brzin prevoda ovisi o cijeni, ali i o mogućnosti freelancera. Nije nemoguće prevesti tekst za biznis prezentaciju sa preko 4.000 riječi u roku od 48 sati, ali svakako ne savjetuje radi nemogućnosti garancije kvaliteta. Svako ima svoj tempo i dinamiku, koju svaki dobar klijent poštuje. Ukoliko klijent postavlja uvjete koji se ne mogu ispuniti, onda je nekada bolje i prepustiti projaket nekom drugome nego rizikovati loš rezultat što će voditi i do lošom ocjenom koju će svi ostali moći vidjeti.