Poznate stranice

Trendovi globalizacije i digitalizacije su već izvjesno vrijeme pustili korijene i u našoj svakodnevnici – kako u obrazovnoj sferi, tako i u poslovnoj. Freelancing postaje sve češća i učestalija pojava u današnjem poslovnom svijetu.

Sve veće prisustvo digitalizacije zahtjeva, da se krećemo drugim putevima prilikom obrazovanja i zapošljavanja. Ovo se ne odnosi samo na stvaranju novih procesa. Digitalne mogućnosti nude i zahtjevaju nove oblike suradnje. Ovo se odnosi na suradnju između  freelancera i poslodavaca iz inostranstva, ali i freelancera i poslodavaca unutar BiH.

Mnogobrojne ponude i metode pored svojih mogućnosti, predstavljaju i velike izazove. Pogotovo za početnike u ovoj sferi, ovaj segment može da predstavlja prvu nepremostivu prepreku kod odabira najboljeg rješenja za sebe. Mi ćemo ovdje ponuditi par platformi za freelancing i obrazovanje.

Freelancing Platforme

Upwork

Priča Upworka počinje prije više od 10 godina. Ekipa jednog start-upa iz Silicijske Doline je tada tražila novog člana tima, koji bi asistirao na jednom web projektu i slučaj je htio da bi najbolja osoba za taj projekat bio njihov prijatelj, koji je živio u Atini, Grčkoj. Iako su se svi složili da bi pomenuta osoba bila najbolja za projekat, trebalo je premostiti problem suradnje s nekim, ko je na drugoj strani svijeta. Kako bi rješili taj problem, dvoje prijatelja je kreiralo web-platformu, koja bi omogućila klijentima i freelancerima transparentno djelovanje i samim tim povjerenje u pogledu ovakvog poslovanja.  Danas je Upwork apsolutni lider na tržištu rada za slobodne djelatnike sa nekoliko miliona objavljenih poslova, kompanija iz Fortune 500 liste i 5.000 vještina sa kojima freelanceri mogu kreirati najbolji profil za sebe. Među više od 70 kategorija poslova, imate mogućnost kreirati brend o sopstvenim vještinama i znanjima i raditi sa klijentima iz čitavog svijeta od kuće. 

PeoplePerHour

PeoplePerHour je počeo sa radom 2007. godine s olovkom i telefonom. Mnogo se promijenilo od tada, ali se navodi kako su ciljevi ostali isti, povezati kliente sa zajednicom izrazitih freelancera, koji se mogu zaposliti kroz projekte ili po satnici izvan već arhaičnog radnog vremena od 9 do 5. Nakon nepunih 12 godina dijelovanja, ekipa iza PeoplePerHour se može pohvaliti sa 1 milionom rješenih problema za kliente i sa više od 100 miliona Funti isplačenih freelancerima širom svijeta.

Fiverr

Fiverr je osnovan od strane Miche Kaufmann i Shai Wininger. Pokrenut je u Februaru 2010. kao idea osnivača, koji su željeli stvoriti digitalno tržište rada, koje će ponuditi dvostranu platformu za ljude, koji žele „kupiti“ i „prodati“ digitalne usluge, koje najlčešže nude freelanceri. Platforma se jednostavno može koristiti i konzola je napravljena tako da je svako može brzo razumjeti i naučiti koristiti. Vrlo brzo možete uporediti različite freelancere i njihove vještine, te koliko vrijednuju svoje usluge, kako bi mogli kreirati konkurentan profil. Mnogo poslova je u ponudi u različitim poručjima i za svaku struku je nešt prisutno – možda otkrijete i nešto za šta nikad niste mislili da bi moglo uopšte postojati. Trenutno, Fiverr nudi više od 3 miliona projekata u više od 100 različitih kategorija u svim zemljama svijeta. 

99designs

99designs je kreativna, gloalna platforma, koja olakšava suradnju dizajnera i klijenta kako bi kreairali dizajn, koji žele. 99designs povezuje više od milion talentovanih freelancera sa kreativnim ljudima, genijalne poduzetnike – odnosno svakoga, ko želi odlično urađen posao. Njihova ideja je da je odlično imati urede širom svijeta, ali da je još bolje moći povezati dizajnere sa svih strana, koji mogu uspjeti na ovoj platformi. Pored mogućnosti zarade, 99designs je platforma, koja stalno ima na oku potrebe zajednice i svaki mjesec jedna neprofitna organizacija dobija besplatno odlične dizajnove. Platforma je osnovana od strane Mark Harbottle-a i Matt Mickiewicz-a 1998. godine.

Guru

 Guru Inc. je osnovan 1999. godine u San Franciscu od strane braće Jon i James Slavet. Putem Guru-a možete kreirati besplatne freelancerske profile, a i klijenti mogu kreirati besplatne korporativne profile u nekoliko minuta. Kao i ostale platforme koje smo naveli, Guru ima izrazito jednostavan interfejs, koji svako može savladati u veoma kratkom vremenu i baciti se na posao kako bi napravili prve freelance korake. Uz mogućnost Safe Pay, freelanceri imaju jednostavnu, transparentnu i flexibilnu i transparentnu funkciju, koja osigurava da će novac, koji zarade, biti prebačen na njihov račun. Freelanceri mogu vidjeti kada je projekat fundiran i klijenti imaju priliku ocjeniti rad freelancer-a, prije nego što isplate novac za projekat.