Datum posljednjeg ažuriranja: 01. avgust 2020. godine
Freelancing.ba je sajt koji pruža sve informacije iz svijeta freelancing-a na jednom mjestu i nalazi se na internet adresi: freelancing.ba
Ova stranica Vas obavještava o našim pravilima u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka koje nam omogućavate za vrijeme korištenja ovog sajta ili usluge koje Vam isti nudi. Vaše podatke koristimo za pružanje i unapređenje korisničkog iskustva na sajtu. Korištenjem našeg sajta prihvatate prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom politikom.
Politka privatnosti freelancing.ba sajta je u skladu sa GDPR Evropske Unije.

 1. Prikupljanje i upotreba informacija

Sajt prikuplja nekoliko različitih vrsta informacija u različite svrhe kako bi pružili i unaprijedili uslugu.
Vrste podataka koji se prikupljaju:

 •  Lični podaci

Tokom korišćenja sajta, od Vas se može tražiti da unesete određene lične podatke koje se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju Vas (Vrste ličnih podataka: ime, prezime, kontakt telefon, email, adresa stanovanja, datum rođenja), kako biste koristili određene sadržaje na sajtu. Lični podaci, kada su neophodni za korištenje određenih sadržaja sajta, će se tražiti isključivo putem forme u koju Vi dobrovoljno upisujete iste. Napominjemo i to da informacije putem kojih biste se mogli identifikovati mogu biti sadržani i u:

 • Podacima o upotrebi i
 • Internet kolačićima.

Svi lični podaci koje unesete ili budu prikupljeni na neki od načina opisanih u Politici privatnosti ovog sajta, će biti enkriptovani pri samom prikupljanju, a kao običan tekst će biti dostupni isključivo uredniku sajta i to samo u slučaju kada ste Vi lično i dobrovoljno unijeli Vaše podatke u formu. U svim drugim slučajevima prikupljanja podataka zadržavate anonimnnost, kao što je na primjer analiza posjeta Google Analitike.

 •  Podaci o upotrebi

Takođe, informacije o pristupu i korištenju usluge se mogu prikupiti. Ovi podaci o upotrebi mogu da sadrže informacije kao što su adresa Internet protokola računara (IP adresa), vrsta internet pregledača, verzija internet pregledača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, vrsta uređaja koju koristite i drugi dijagnostički podaci.

 •  Internet kolačići

Koriste se internet kolačići i slične tehnologije praćenja posjetilaca bloga kako bi se pratila aktivnost na sajtu, radi unapređenja usluge koju pruža isti.
Internet kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koje mogu sadržavati jedinstveni anonimni identifikator. Kolačići se šalju Vašem pregledaču sa web lokacije i čuvaju se na Vašem uređaju, na taj način proces učitavanja bloga je kraći, a Google Analitika Vas prepoznaje kao “starog” korisnika. Korišćene su i tehnologije praćenja, poput: web beacons (provjera da li je korisnik pristupio određenom sadržaju i koliko dugo se zadržao na stranici istog), oznake i skripte za prikupljanje i analizu posjete. Kada je pitanju analiza posjeta (posjetioca) i prikupljanje sličnih podataka putem skripti, sajt trenutno koristi Google Analytics.
Svaki korisnik može da odredi pregledaču da odbija sve kolačiće ili da naznači kada želi da se kolačić šalje. Međutim, ukoliko ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke sadržaje na sajtu.
Sajt koristi sljedeće kolačiće kako bi se korisničko iskustvo unaprijedilo:

 • Sesijski kolačići – Koriste se za visoko kvalitetan rad sajta;
 • Kolačići preferencija – Koriste se da zapamti Vaše preferencije i podešavanja;
 • Bezbjednosne kolačiće – Koriste se kako bi se unaprijedila bezbjednost sajta.
 1. Svrha prikupljanja i korištenja podataka:

Sajt prikupllja, obrađuje i koristi podatke u svrhu:

 • Da bi se pružio kvalitetniji sadržaj na sajtu;
 • Da bi se omogućilo bezbjedno korišćenje sajta i njegovih sadržaja;
 • Da biste bili obavješteni o svim promjenama;
 • Da biste imali omogućen pristup interaktivnim funkcijama sajta;
 • Da bi se omogućila podrška i kontakt;
 • Da bi se unaprijedilo korisničko iskustvo na sajtu;
 • Da bi se otkrio, spriječio i riješio tehnički problem.
 1. Prenos i protok podataka

Vaši podaci, uključujući i lične podatke, se prenose i skladište na AWS cloud infrastrukturi, koja se nalazi na više geografskih lokacija. Pa tako postoji mogućnost da se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od istih i sličnih zakona koji vladaju u državi odakle ste Vi. S tim da se napominje da se u kontinuitetu preduzimaju svi neophodni koraci kako bi se osiguralo da se Vaši podaci skladište enkriptovani, zaštićeni i da se njihov protok vrši isključivo putem bezbjednosnog protokola SSL-a.
Vaša saglasnot na ovu Politiku privatnosti predstavlja Vaš pristanak na ovaj prenos.

 1. Otkrivanje podataka
 •  Zakonski uslovi:

Vaši podaci mogu biti otkriveni trećoj strani, odnosno sudu, tužilaštvu i policijskoj ili bezbjednosnoj agenciji samo u sledećim slučajevima:

 • Radi ispunjavanja zakonskih obaveza;
 • Radi zaštite i odbrane prava ili imovine bloga;
 • Da bi se sprečilo izvršavanje prekršaja ili krivičnog djela, a koji ima bilo kakvu vezu sa sadržajima bloga;
 • Da bi se zaštitila lična bezbjednost, prava i slobode drugih;
 • Da bi se zaštitili podaci drugih korisnika bloga;
 • Da bi se spriječila bilo kakva ilegalna i protiv zakonita radnja.
  •  Sajt bezbjednost Vaših podataka:
 • Ispunjavanje zakonske obaveze
 • Za zaštitu i odbranu prava ili imovine freelancing.ba
 • Da biste spriječili ili istražili moguće prekršaje u vezi sa uslugom
 • Da bi se zaštitila lična sigurnost korisnika usluge ili javnosti
 • Da bi se zaštitila od pravne odgovornosti
 • Sigurnost podataka
 • Sigurnost vaših podataka je za nas važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.
 1. Bezbjednost podataka

Bezbjednost Vaših podataka je prioritet sajta, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način digitalnog skladištenja istih nisu 100% bezbjedni. Da bi se zaštitili Vaši podaci koristiće se sva zakonski prihvatljiva sredstva, ali bez obzira na sve sajt ne može garantovati na njihovu apsolutnu bezbjednost.

 1. Provajderi i softveri

Da bi sajt funkcionisao i pružio najbolju moguću uslugu, isti koristi više različitih usluga. S tim u vezi, Vaši enkriptovani podaci se skladište, prenose, obrađuju i analiziraju putem trećih strana, s tim da su preduzete sve mjere da pomenute treće strane nemaju mogućnost identifikovanja i otkrivanja Vaših ličnih podataka. Izdvojićemo najvažnije provajdere i softvere koje koristimo:

 •  Analitika

Sajt koristi softver od treće strane da prati i analizira korištenje od strane Vas posjetilaca i korisnika. Za ovu uslugu koristi Google Analytics, ali nije isključeno da će narednom periodu biti korišten i neki drugi softver uz pravila ove Politike privatnosti.

 1. Privatnost podataka maloljetnika

Sajt nema namjeru da prikuplja lične podatke od maloljetnika, odnosno osoba mlađih od 18 godina.
Budući da nema mogućnost identifikacije korisnika sajta dok sam korisnik ne unese ručno i dobrovoljno svoje podatke putem neke od formi, napominjemo da ćemo za sve podatke za koje utvrdimo da su lični podaci maloljetnika zatražiti od istih da nam pošalju potvrdu odnosno validaciju od strane njihovih roditelja ili staratelja, za dalje korištenje datih sadržaja sajta (zbog kojih su i unijeli svoje podatke). Ukoliko u predviđenom roku ne dobijemo potvrdu odnosno validaciju od strane roditelja i staratelja, podaci će biti obrisani, a pristup datim sadržajima će biti onemogućen.

 1. Sadržaj sajta

Sajt će sadržati sve informacije iz svijeta freelancing-a na jednom mjestu, a sve u cilju da se obezbijede pravovremene informacije i edukacije, ostvari saradnja između freelancera i lokalnih kompanija, te omogući rad i vođenje incijativa u olakšavanju poslovanja freelancer-a u BiH.

 1. Drugi izvori

Sajt će u okviru svojih sadržaja da sadrži i sadržaje drugih izvora, svi dati sadržaji koji nisu u vlasništvu sajta će biti označeni i linkovani ka vlasnicima istih kao izvora, te odgovornost za dati sadržaj je na autoru sadržaja.

 1. Kontakt

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi Politike privatnosti Freelancing.ba sajta, možete ih uputiti na sljedeći email: info@freelancing.ba